Publikacje

„Prawa osobiste i roszczenia ujawnione w księdze wieczystej a postępowanie upadłościowe”

współautor: Tomasz Chilarski

Przegląd Prawa Handlowego 5/2006

E-faktury - prawne ABC

autor: Marcin Wicherkiewicz

INFOR PL S.A., 18 sierpnia 2015

„Zarząd fundacji”

autor: Katarzyna Franczak

Wydawnictwo Fonte, 2014

„Elektroniczne postępowanie upominawcze – zalety i wady dla stron postępowania”

autor: Katarzyna Franczak

Przegląd Prawa Handlowego 7/2011

Strona1 z 4


PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI