Doradztwo korporacyjne

  • Świadczymy bieżące doradztwo prawne korporacyjne (uchwały zgromadzeń, obsługa organów spółki).
  • Zakładamy spółki, oddziały i przedstawicielstwa.
  • Przygotowujemy dokumenty korporacyjne (umowy spółki, statuty, regulaminy wewnętrzne).
  • Prowadzimy procesy przekształceń, łączenia, podziałów i likwidacji spółek.
  • Doradzamy w zakresie przestrzegania zasad funkcjonowania spółek publicznych, spółek - krajowych instytucji płatniczych, w tym zasad ładu korporacyjnego (corporate governance).
  • Reprezentujemy klientów na zgromadzeniach wspólników oraz walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.
  • Wspieramy klientów w wypełnianiu bieżących obowiązków informacyjnych oraz w zagadnieniach związanych z ładem korporacyjnym obowiązującym na GPW.