Lider Spacjalizacji

Marcin
Wicherkiewicz

PARTNER

m.wicherkiewicz@wichlegal.pl
+48 22 126 24 07

Usługi Płatnicze

  • zastępujemy i reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, w szczególności zmierzających do uzyskania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych;
  • wspieramy klientów w procesach dostosowywania się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego;
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego;
  • przygotowujemy zawiadomienia i notyfikacje Komisji Nadzoru Finansowego jakie są wymagane przez przepisy prawa od krajowych instytucji płatniczych;
  • pomagamy klientom we wdrożeniach systemów ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i przeciwdziałania praniu pieniędzy;
  • przygotowujemy projekty kontraktów i wzorców umownych stosowanych na potrzeby świadczenia usług płatniczych;
  • wspieramy klientów w negocjacjach;
  • udzielamy również wsparcia merytorycznego w zakresie uczestnictwa klientów w organizacjach branżowych.