Kancelaria

O kancelarii

Wicherkiewicz Chilarski Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Jesteśmy kancelarią powstałą z połączenia praktyki r.pr. Tomasza Chilarskiego i r.pr. Marcina Wicherkiewicza.

Jesteśmy młodym, dynamicznie rozwijającym się zespołem, liczącym 10 prawników, pracujących pod kierownictwem 2 partnerów. Nasze doświadczenie to nie tylko projekty zrealizowane w ramach Kancelarii, ale także wiedza zgromadzona w ramach wcześniejszej własnej praktyki, podczas współpracy z najbardziej renomowanymi firmami prawniczymi, działającymi na polskim rynku jak Domański Zakrzewski Palinka, a także pełnienia funkcji w organach zarządzających i nadzorczych spółek handlowych i stowarzyszeń.

Współpracujemy z zagranicznymi kancelariami prawnymi (m.in. szwedzką, włoską i francuską), doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, księgowymi oraz tłumaczami przysięgłymi. Dzięki temu jesteśmy w stanie oferować klientom kompleksowe doradztwo.

Świadczymy usługi w języku polskim i angielskim.

Misja

Misją Kancelarii jest świadczenie usług prawnych na wysokim poziomie. Naszą największa wartością jest zaufanie, którym obdarzają nas klienci, co przejawia się wieloletnimi relacjami. Jesteśmy rzetelni i skrupulatni w naszej pracy, dzięki czemu gwarantujemy wysoką jakość obsługi

40

RAZEM
LAT DOŚWIADCZENIA

70

POSTĘPOWAŃ
UPADŁOŚCIOWYCH

60

POSTĘPOWAŃ
PRZED KNF

Portfolio

Udana Restrukturyzacja Przedsiębiorstwa działającego w sektorze Automotive

Reprezentowaliśmy wierzycieli zagranicznych w transgranicznym postępowaniu upadłościowym spółki w Polsce. Początkowo postępowanie zmierzało do likwidacji przedsiębiorstwa dłużnika, następnie sąd upadłościowy zmienił tryb prowadzonego postępowania na postępowanie z opcją układową.

Zabezpieczenia rzeczowe na majątku, ustanowione na rzecz głównego wierzyciela grupy kapitałowej, uznane zostały za bezskuteczne, a wierzytelności wewnątrzgrupowe na kwotę ok. 5 mln EUR zostały nieuznane w postępowaniu upadłościowym. Polska spółka traktowana była całkowicie jako odrębny podmiot w oderwaniu od całej grupy kapitałowej.

Pomimo tego, po zmianie trybu, dzięki wysiłkom wszystkich uczestników postępowania upadłościowego, nawiązaniu współpracy pomiędzy zarządem spółki, wierzycielami a zarządcą udało się przygotować plan restrukturyzacji i propozycje układowe, które zostały zaakceptowane przez najważniejszych wierzycieli. Zawarto układ, który został zatwierdzony przez sąd, a następnie wykonany. Wspieraliśmy wspólników spółki w transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa inwestorowi branżowemu. Restrukturyzacja zakończyła się powodzeniem, zakład został uratowany i dalej funkcjonuje jako uznane przedsiębiorstwo w branży, dając zatrudnienie ponad 800 osobom.

Uzyskanie drugiego zezwolenia na świadczenie usług płatniczych

Prowadziliśmy od strony formalnej proces wdrożenia systemu ochrony danych osobowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy, certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz dostosowawczy do nowych regulacji w zakresie świadczenia usług płatniczych.

Wskazane wyżej procesy wiązały się z koniecznością reorganizacji przedsiębiorstwa spółki akcyjnej i jej powiązań formalnych z niemal wszystkimi partnerami biznesowymi (w szczególności agentami, płatnikami, odbiorcami płatności, bankami, outsourcerami, przedstawicielami handlowymi, dostawcami usług informatycznych). Zwieńczeniem prac było wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych. Przygotowanie wniosku wiązało się również z opracowaniem i kompletowaniem dokumentów pozwalających Komisji Nadzoru Finansowego zbadać czy akcjonariusze pośredni i bezpośredni spółki (należy ona do skomplikowanej struktury kapitałowej, liczącej kilkaset podmiotów) dają rękojmię jej ostrożnego i stabilnego zarządzania. Postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego zakończyło się uzyskaniem drugiego zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w Polsce i zapewnieniem klientowi niezakłóconej kontynuacji podstawowej działalności.


PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI