Lider Spacjalizacji

dr Tomasz
Chilarski

PARTNER

t.chilarski@wichlegal.pl
+48 22 126 24 07

Upadłość i restrukturyzacja

Opracowujemy plan restrukturyzacji i warunki układu

Opracowujemy plan restrukturyzacji i warunki układu Pomagamy zarządowi lub właścicielowi biznesu w przygotowaniu planu restrukturyzacji oraz w opracowaniu warunków układu z wierzycielami. W imieniu dłużnika negocjujemy warunki układu z wierzycielami. W ramach postępowania o zawarcie układu przygotowujemy układ oraz koordynujemy proces jego zatwierdzenia wybierając odpowiednią procedurę restrukturyzacyjną

Naprawiamy przedsiębiorstwo

Partner Kancelarii posiada uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego, wobec czego może pełnić funkcje zarządcy, nadzorcy sądowego lub nadzorcy układu w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Uprawnienie do wskazania doradcy pełniącego ww. funkcje przysługuje wierzycielom i dłużnikowi

Reprezentujemy wierzycieli w razie kłopotów z dłużnikami

Działamy na zlecenie wierzycieli w postepowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Zasiadamy w radach wierzycieli dbając o interesy wierzycieli. Negocjujemy z dłużnikami w imieniu wierzycieli.

Pomagamy upaść lub zlikwidować biznes

Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości i wspieramy dłużników w postępowaniu upadłościowym. Prowadzimy dobrowolną likwidację przedsiębiorstw, także pełniąc funkcję likwidatora

Pomagamy sprzedać biznes

Pomagamy wspólnikom lub właścicielom przedsiębiorstwa sprzedać biznes po jego wcześniejszej restrukturyzacji. Reprezentujemy w negocjacjach z nabywcę i prowadzimy proces sprzedaży.

Przygotowujemy wnioski o upadłość konsumencką, reprezentujemy klientów w postępowaniu upadłościowym, negocjujemy plan spłaty z wierzycielami

Doradzamy klientom w ramach upadłości transgranicznej w Polsce lub innym kraju (we współpracy z zagranicznymi prawnikami).