Spory sądowe i arbitrażowe

  • Reprezentujemy klientów w postępowaniach spornych i niespornych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz sądami polubownymi, w szczególności w sporach pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami spółek osobowych lub kapitałowych
  • Prowadzimy negocjacje ugód pozasądowych
  • Reprezentujemy klientów w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających