Joanna
Chilarska

WSPÓŁPRACOWNIK
RADCA PRAWNY


j.chilarska@wichlegal.pl +48 22 126 24 07


Języki

angielski (biegły)

Doświadczenie

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Pracowała w kancelariach prawniczych w Warszawie oraz w administracji publicznej (Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędzie Komunikacji Elektronicznej).
W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, prawie autorskim i ochrony danych osobowych. Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego przy Uniwersytecie Łódzkim. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.


PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI