Aleksandra Sieklicka – Tomasik

WSPÓŁPRACOWNIK
PRAWNIK

Języki

angielski (biegły)

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach. Od początku swojej drogi zawodowej zajmuje się prawem gospodarczym.

W ramach praktyki zawodowej zajmuje się obsługą spółek prawa handlowego, w szczególności sprawami korporacyjnymi, kontraktowymi oraz procesami zakładania spółek, opracowywaniem statutów, umów spółek oraz w tworzeniem innych dokumentów korporacyjnych.

Posiada także doświadczenie w prowadzeniu postępowania upadłościowego, prawa kontraktowego oraz windykacji należności. 

 

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie studiów uczestniczyła w programie specjalizacyjnym „Business Law”, koncentrującym się na zagadnieniach prawa gospodarczego publicznego i prywatnego oraz prawa finansowego. Studentka Centrum Prawa Brytyjskiego prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy z Cambridge University.


PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI