dr Tomasz
Chilarski

PARTNER
RADCA PRAWNY


t.chilarski@wichlegal.pl +48 22 126 24 07


specjalizacje

Upadłość
i restrukturyzacje

Języki

angielski (biegły)

Doświadczenie

Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

W latach 2009 – 2010 adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Od września 2007 na liście ekspertów Komisji Europejskiej ds. prawa upadłościowego.

Wspólnik Kancelarii Głowacki Chilarski Sieklicki sp.k. (2014-2017) oraz Kancelarii Radców Prawnych Wicherkiewicz Chilarski sp.j. (2011-2014), Radca Prawny i prawnik w Kancelarii Prawniczej Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa (dawniej działającej pod nazwą G. Domański, D. Szubielska i Wspólnicy Spółka Komandytowa) (1998-2011)

Specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie upadłościowym i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Był doradcą Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy oraz Ukraińsko-Europejskiego Centrum Doradztwa Polityczno-Prawnego (Ukrainian-European Policy and Legal Advice Center) w procesie dostosowania prawa upadłościowego Ukrainy do standardów i przepisów UE.

Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa spółek i prawa upadłościowego, w tym szczególności międzynarodowego prawa upadłościowego. Występował na konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa upadłościowego. Prowadził szkolenia i seminaria z zakresu prawa upadłościowego i prawa spółek dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, Izby Notarialnej w Warszawie, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej, Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz dla przedsiębiorców.

Ekspert Business Centre Club ds. prawa upadłościowego i prawa spółek, członek Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji, Członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Doktor nauk prawnych (rozprawa doktorska pt. „Upadłość transgraniczna w prawie Unii Europejskiej”)


PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI