Marcin
Wicherkiewicz

PARTNER
RADCA PRAWNY


m.wicherkiewicz@wichlegal.pl +48 22 126 24 07


specjalizacje

Usługi
płatnicze

Języki

angielski (biegły)

Doświadczenie

Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Prowadził indywidualną praktykę w ramach kancelarii radcy prawnego w latach 2014 – 2017, 2005 – 2008 oraz w 2011r., wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Wicherkiewicz Chilarski sp.j. (2011-2014) oraz Wicherkiewicz i Załuski Radcowie Prawni sp.j. (2009-2010).

Specjalizuje się w prawie usług płatniczych i prawie spółek.

Od ponad dekady zajmuje się prawem usług płatniczych, nowych technologii i spółek kapitałowych, tworzył ramy oraz szczegółowe rozwiązania prawne dla pierwszego w Polsce systemu EBPP (electronic bill presentment and payment) oraz BPP (bill presentment and payment), opracowywał rozwiązania formalne na potrzeby działalności z wykorzystaniem Internetu (m.in. w zakresie przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej), uczestniczył w pracach Grupy roboczej ds. usług płatniczych w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów. Reprezentował z sukcesem klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie uzyskania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych oraz związanych z podleganiem nadzorowi Komisji.

Prelegent na konferencjach i szkoleniach poświęconych fakturze elektronicznej, uczestnik konferencji sektora FinTech.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI